قرآن بزرگ ترین معجزه پیامبر اسلام حضرت محمد (ص)

قرآن ،معجزه جاويدان;

همه دانشمندان اسلام معتقدند كه قرآن مجيد برترين معجزه پيامبر اسلام حضرت محمد (ص) است. اين كه مى گوييم برترين به خاطر اين است كه:
اولا قرآن معجزه اى است عقلى كه با روح و فكر مردم سر و كار دارد.
ثانياً معجزه اى است جاودانى و هميشگى.
ثالثاً معجزه اى است كه چهارده قرن فرياد مى زند: «اگر مى گوييد اين كتاب آسمانى از سوى خدا نيست همانند آن را بياوريد»!
اين دعوت به مبارزه و به اصطلاح «تحدى» در چند مورد صريحاً در قرآن آمده است:

يك جا مى‌گويد (قل لئن اجتمعت الانس و الجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا) «بگو اگر تمام جهانيان اجتماع كنند كه مانندقرآن رابياورندنمى‌توانند اگرچه بايكديگرنهايت‌همكارى و همفكرى را داشته باشند».
در جايى ديگر شرط اين مبارزه را آسان تر كرده مى‌گويد: ( ام يقولون افترايه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات و ادعوا من استطعتم من دون الله ان كنتم صادقين) «مى گوييد شما اين آيات را به خدا بسته و ساختگى است، بگو اگر راست مى گوييد شماهم‌ده‌سوره‌مانند آن بياوريد و غير از خدا هر كس را مى توانيد به كمك دعوت كنيد».( سوره اسراء، آيه ۸۸٫)

 

«و بعد از آن مخصوصاً اضافه مى‌كند اگر اين دعوت را اجابت نكردند، بدانيد اين آيات از طرف خدا است». (سوره هود، آيه ۱۳)
ديگر بار شرايط مبارزه را به حداقل كاهش داده، مى‌گويد: (و ان كنتم فى ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسوره من مثله و ادعوا شهدائكم من دون الله ان كنتم صادقين) «اگر در كتابى كه بر بنده خود نازل كرده ايم ترديد داريد، لااقل يك سوره همانند آن بياوريد و گواهان و همفكران خود را غير از خدا دعوت كنيد اگر راست مى‌گوييد». (سوره هود، آيه ۱۴)
و در آيه بعد با صراحت مى‌گويد: اگر اين كار را انجام ندادند – و هرگز نمى توانند انجام دهند – بگو از آتشى بپرهيزيد كه آتشگيره اش مردم و سنگ‌هاست و براى كافران مهيا شده است.

اين دعوت‌هاى پى در پى براى مقابله منكران، نشان مى‌دهد كه پيامبر(صلى الله عليه وآله وسلم) بيشترين تكيه خود را در مسئله اعجاز بر «قرآن» داشته، هر چند معجزات متعدد ديگرى نيز از پيامبر اسلام(صلى الله عليه وآله وسلم)نقل شده كه در كتب تاريخ آمده است.
امّا چون قرآن معجزه زنده اى است كه در دسترس همه ماست، ما در اين بحث بيش از همه روى آن تكيه مى‌كنيم.

مهم ترین معجزه پیامبر

چگونه در برابر اين «تحدى» عاجز ماندند؟

جالب اين كه قرآن حداكثر فشار را براى دعوت مخالفان به ميدان مبارزه آورده و با تعبيرات‌تحريك‌آميزى‌آنها رابه اين‌ميدان طلبيده است، تا عذرى براى هيچ كس باقى نماند.
و تعبيراتى از قبيل «اگر راست مى گوييد»… «هرگز نمى توانيد»، «از تمام جهانيان كمك بگيريد»… «لااقل همانند يك سوره آن بياوريد»… «اگر كافر شويد آتش سوزانى در انتظار شماست»… بيانگر اين واقعيت است.

اينها همه از يك سو، از سوى ديگر مبارزه پيامبر با مخالفان مبارزه ساده اى نبود زيرا اسلام نه تنها سرنوشت مذهب آنها را كه سخت به آن پاى بند بودند به خطر افكنده بود، بلكه منافع اقتصادى و سياسى حتى موجوديّت آنها، در مخاطره قرار گرفته بود.
به تعبير ديگر پيشرفت و نفوذ اسلام تمام زندگى آنها را درهم مى ريخت. لذا ناچار بودند كه با تمام قدرت و نيرو به ميدان آيند.
آنها براى خلع سلاح كردن پيامبر اسلام(صلى الله عليه وآله وسلم) بايد به هر قيمتى ممكن بود آياتى همانند قرآن بياورند تا ديگر نتواند قرآن را به رخ آنها بكشد، همگى را در مقابل آن عاجز و ناتوان بشمارد و سندى براى حقانيت خود محسوب دارد.
آنها از تمام مردان فصيح و بليغ عرب كمك خواستند ولى هر بار كه به مبارزه قرآن آمدند شكست خوردند و به سرعت عقب نشينى كردند كه شرح آن در تواريخ آمده.

 

داستان وليد بن مغيره;

از جمله كسانى كه به اين مبارزه دعوت شدند «وليد بن مغيره» از طايفه «بنى‌مخزوم» بودكه در ميان عرب در آن زمان به حسن تدبير و فكر صائب شهرت داشت.
از او خواستند در اين باره فكرى بينديشند و نظر خود را در مورد آيات عجيب قرآن و نفوذ خارق العاده اش بيان دارد.
«وليد» از پيامبر اسلام(صلى الله عليه وآله وسلم) خواست آياتى از قرآن را بر او بخواند، پيامبر(صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم) قسمتى‌ازآيات «سوره‌حم‌سجده» را تلاوت فرمود.
اين آيات چنان شور و هيجانى در وليد ايجاد كرد كه بى اختيار از جا برخاست و به محفلى كه از طرف طايفه «بنى مخزوم» تشكيل شده بود درآمد و گفت به خدا سوگند از محمّد سخنى شنيدم كه نه شبيه گفتار انسان‌ها است و نه پريان… تا آنجا كه چنين گفت: «و ان له لحلاوه و أن عليه لطلاوه و أن أعلاه لمثمر و أن أسفله لمغدق و انه يعلو ولا يعلى عليه;
گفتار او حلاوت خاصى دارد و زيبايى مخصوصى، بالاى آن همچون شاخه‌هاى درخت برومند پرميوه است، و ريشه‌هاى آن پرمايه گفتارى است كه بر هر چيز پيروز مى‌شود و چيزى بر آن پيروز نخواهد شد».
اين‌سخن‌سبب‌شد كه‌درميان‌قريش ‌اين‌زمزمه ‌پيچيدكه‌«وليد» دلباخته‌محمّدشده است!
«ابوجهل» دستپاچه به خانه او آمد و ماجراى قريش را به او گفت و او را به مجلس آنها دعوت كرد.
«وليد» به مجلس آنها درآمد و گفت:
آيا فكر مى كنيد محمّد ديوانه است؟ هرگز آثار جنون در او ديده ايد؟!
حاضران گفتند: نه.
– تصوّر مى كنيد او دروغ گوست؟ آيا تا كنون به راستگويى و امانت در ميان شما مشهور نبوده و او را صادق امين نمى خوانديد؟!
بعضى از سران قريش گفتند: پس چه چيز به او نسبت دهيم؟
«وليد» كمى فكر كرد و گفت بگوييد: «او ساحر است»!
گرچه آنها با اين تعبير مى خواستند توده مردمى را كه شيفته قرآن شده بودند از آن دور كنند ولى اين تعبير «سحر» خود دليل زنده اى بر جاذبه فوق العاده قرآن بود، و آنها اسم اين جاذبه را سحر گذاشتند، در حالى كه ربطى به سحر نداشت.
اين جا بود كه قريش اين شعار را همه جا پخش كردند كه محمّد ساحر چيره دستى است واين‌آيات‌سحراوست، ازاودورى‌كنيد، فاصله‌بگيريد، وسعى‌كنيدسخنانش را نشنويد!
ولى نقشه آنان با همه اين تلاش‌ها اثر نكرد، و تشنگان حقيقت كه در گوشه و كنار فراوان بودند و دل‌هاى پاكى داشتند گروه گروه به سوى قرآن آمدند، و از زلال اين پيام آسمانى سيراب گشتند، دشمنان شكست خورده عقب نشينى كردند.

بزرگترین معجزه پیامبر

امروز نيز قرآن مجيد همه جهانيان را تحدى مى‌كند و به مبارزه دعوت مى‌كند و فرياد مى زند، اگر در صحت اين آيات ترديد داريد، و آن را زائيده فكر بشر مى دانيد همانند آن را بياوريد، اى دانشمندان! اى فلاسفه! اى ادبا و اى نويسندگان از هر قوم و ملت!

اين را نيز مى‌دانيم كه دشمنان اسلام مخصوصاً كشيش‌هاى مسيحى كه اسلام را به عنوان يك آيين انقلابى و پرمحتوا رقيب سرسخت و خطرناك خود مى دانند، همه ساله ميليون‌ها ميليون دلار صرف تبليغات ضد اسلامى مى كنند و زير پوشش‌هاى مختلف فرهنگى و علمى و درمانى و بهداشتى در كشورهاى مختلف اسلامى فعاليت دارند، چه مى شد كه آنها راه را نزديك مى‌كردند، و از گروهى از مسيحيان عرب زبان و دانشمندان و شعرا و نويسندگان و فلاسفه آنها دعوت مى نمودند كه سوره‌هايى همچون قرآن بنويسند و نشر دهند و مسلمانان را خاموش كنند.

مسلماً اگر چنين امرى امكان پذير بود به هر قيمتى ممكن بود انجام مى دادند.
ناتوانى آنها در برابر اين موضوع خود دليل دندان شكنى در برابر مخالفان و سند گويايى بر اعجاز قرآن است.

فیسبوک توییتر گوگل + لینکداین تلگرام واتس اپ کلوب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *