دنیاتوطلا و جواهرات - دنیاتو

دسته: طلا و جواهرات

تفاوت الماس و برلیان در چیست؟

الماس و برلیان تفاوت هایی با هم دارند: اکثر افراد فکر می کنند الماس همان برلیان است اما این موضوع کاملا غلط است، الماس و برلیان تفاوت هایی با هم دارند که در ادامه مشاهده می کنید.   فرق الماس و برلیان در چه موضوعاتی می باشد؟   آیا الماس همان برلیان است؟ خیر! ابتدا الماس ها از معادن استخراج…