دنیاتواحکام دین - دنیاتو

دسته: احکام دین

چه چیزهایی باعث باطل شدن روزه می شود؟

چه چیزهایی باعث باطل شدن روزه می شود؟ روزه داری در اسلام، اعتصاب غذا برای رسید به اهداف مادی نیست، بلکه این عمل، پیوندی با پروردگار جهان دارد و عبادت خدا محسوب می شود و باید باید با قصد قربت و اطاعت دستور الهی و نیت خالص بجا آورده شود. در این بین روزه دار باید احکامی را رعایت نماید…

احکام نماز چیست؟ شامل چه مواردی میشود؟

احکام نماز را می توان؛ مقدّمات، مقارنات، مبطلات و مستحباتی نام برد که در این مقاله به آنها اشاره می کنیم. مقدّمات نماز: مسائلی است که نماز گذار باید پیش از نماز آنها را رعایت نماید؛ طهارت، لباس نماز گذار، مکان نماز گزار، قبله، وقت نماز، اذان و اقامه. دین اسلام علاوه بر آنکه نظافت و تمیزی را از ایمان…