دنیاتومدیریت زمان - دنیاتو

دسته: مدیریت زمان

قانون 80/20 چیست؟ و چگونه برای موفقیت از آن استفاده کنیم؟

قانون هشتاد بیست چیست؟ در این مقاله قصد آشنا کردن شما را با قانون “هشتاد بیست” را داریم تا از آن برای مدیریت و بهره وری هر چه بیشتر و مفید تر از وقت تان استفاده کنید. زمان ارشمند ترین سرمایه شما و تنها چیزی است واقعا برای فروش دارید. مفهوم قانون هشتاد بیست به این صورت است که هشتاد…