دنیاتومکان های تاریخی ایران - دنیاتو

دسته: مکان های تاریخی ایران

تاریخچه شهر سوخته شهری با قدمت چند هزار سال قبل از میلاد!

شهر سوخته و راز های آن;   شهر سوخته در ۳۲۰۰ سال قبل از میلاد پایه گذاری شده و مردم این شهر در چهار دوره بین سال‌های ۳۲۰۰ تا ۱۸۰۰ قبل از میلاد در آن سکونت داشته‌اند. تمدن این شهر یکی از شگفتی‌های دنیای باستان است. این شهر مهمترین مرکز استقرار و در حقیقت پایتخت منطقه در دوران مفرغ بوده…