دنیاتودانستنی قبل ازدواج - دنیاتو

دسته: دانستنی قبل ازدواج

آیا اخنلاف سنی در ازدواج مهم است؟ + راه حل آن

هرچند نمی توان برای اختلاف سنی زوجین هنگام ازدواج قانون نوشه آورد که باید اختلاف سنی شان مثلا 5 سال باشد و این قانون اختلاف سنی برای همه یکسان نیست و باتوجه به شخصیت افراد میتوان میزان اختلاف سنی مناسب را تخمین زد. اما نکته ای که به یقین توسط روانشناسان ثابت شده، این است که : تناسب سنی از…